Vooruitblik 2018 

Zeer geachte vrienden van LeineRoebana,

Het is wat stil rond LeineRoebana geweest. Vandaar deze uitgebreide nieuwsbrief om u op de hoogte te brengen van wat er leeft en achter de schermen gebeurt. Maar vooraleer: Beste wensen!

Die stilte hangt samen met het onfortuinlijke, negatieve subsidiebesluit dat het Fonds Podiumkunsten in augustus 2016 over ons afriep. Onfortuinlijk en onbegrijpelijk; niet alleen voor ons en zeker wanneer we de feiten in ogenschouw nemen waarop het oordeel is gebaseerd. Redenen voor ons om een en ander aan de rechter voor te leggen. Die heeft zich op 9 oktober in een tussenvonnis uitgesproken. De Rechtbank constateerde motiverings- en zorgvuldigheidsgebreken in de besluitvorming van het FPK en bood haar een mogelijkheid om deze te herstellen. In februari a.s. zal de Rechtbank einduitspraak doen. Gestaafd door de feiten zien we het eindvonnis met vertrouwen tegemoet.

Ondertussen bestaat LeineRoebana nog immer en wordt het financieel meerjarig ondersteund door het Amsterdams Fonds voor de Kunst en de Gemeente Breda. Niet genoeg om de voorgenomen plannen ten uitvoer te brengen, maar wel om de studio te behouden en –parttime- door te werken; gelukkig niet alleen aan de rechtsgang, maar ook aan artistieke plannen en projecten.
De huidige situatie noopt ons nog luider en duidelijker te benoemen wat ons drijft. Met dubbele energie gaan we daarom in het Nieuwe Jaar verder met dat waar het ons allemaal om te doen is: dans, muziek, u en de wereld.

Terugblik 2017
Wat gebeurde er in 2017 nadat we het jubileumjaar 2016 strijdlustig en artistiek zeer geslaagd hadden afgesloten met een ovationeel ontvangen tournee van LIGHT en met een zeer bijzondere jubileum dag in de Stadsschouwburg Amsterdam met bijzondere voorstellingen en gasten?
In 2017 maakten we een geheel nieuwe versie van Smell of Bliss; de voorstelling met violiste Liza Ferschtman; intiem en direct, ontdaan van theatrale opsmuk. Een korte tournee langs concertzalen volgde, die eindigde in het Muziekgebouw aan het IJ . Die versie sloeg niet alleen in als een bom bij het publiek, maar gaf ook onszelf een nieuwe kijk op de voorstelling.
“LeineRoebana en Ferschtman houden vijf kwartier een fascinerende wisselwerking op gang waarin klank beweging wordt en een lichaamstaal wordt gesproken vol markante sprong-, rol- en dansbewegingen”, schreef Rudolf Nammensma voor de Leeuwarder Courant.
Goede kans dat deze voorstelling volgend seizoen in Nederland en Europa te zien is.Daarna kwamen onze Indonesische collega’s terug voor voorstellingen van LIGHT in de Internationale Maifestspiele in het Staatstheater Wiesbaden (Duitsland).
Sinds het begin van onze samenwerking in 2010 zijn inmiddels alle Indonesische dansers en musici getrouwd en/of vader/moeder geworden. De jongste danser, Sandhi, studeerde onlangs af met choreografische ideeën van LeineRoebana en trouwde toen als laatste.

En natuurlijk waren er de twee bij LeineRoebana ontwikkelde projecten waarmee Heather Ware haar signatuur zette als choreograaf, Reapproaching Bach en Battle Abbey. Intensieve processen, van creatie tot voorstelling waaraan het LeineRoebana team zakelijk, productioneel en artistiek ondersteuning bood. Ook vonden er  geanimeerde LeineRoebana studioavonden plaats rondom de voorstelling LIGHT, de afronding van het digitale gamelan project en rond de componist Gagi Petrovic die we begeleidden in zijn zoektocht om zijn verleden als singer/songwriter te verbinden met zijn heden als componist. En voor kinderen organiseerden we voorafgaand aan de voorstelling Smell of Bliss een StrijkersDansdag.

 

 

 

 

 

 

 

Daarna was Oerol aan de beurt. In de paar dagen die we hadden om de voorstelling Loud Shadows|Liquid Events op locatie te monteren, met architect Marco Canevacci, componiste Kate Moore en onze collega’s van The Stolz, was het noodweer en bleek vervolgens dat de voorbereide plannen niet uitvoerbaar waren. Toch is het een prachtig project geworden; een ervaring voor zowel spelers als publiek. Mocht u het gemist hebben, hier vindt u een impressie van Andrea van den Pol.
De voorstellingsactiviteiten werden afgesloten met optredens van Loud Shadows|Liquid Events tijdens het Grachtenfestival in het Rembrandtpark in Amsterdam.

Foto: AvroTros

LeineRoebana in 2018
De afgelopen weken hebben we ook gebruikt om kennis te maken met nieuwe collega’s, waaronder de aan het IRCAM verbonden componist Lorenzo Pagliei en de jazzmusicus Rembrandt Frerichs die samenwerkt met zijn vrouw de sopraan Klaartje van Veldhoven. Over hen zult u eerdaags nog meer vernemen. Ook hebben een aantal nieuwe mannelijke dansers hun opwachting gemaakt en zullen zij de groep voor de nieuwe dansvoorstelling Sweet Demon completeren.

Waar is LeineRoebana mee bezig in het nieuwe jaar en wat kunt u de komende tijd verwachten?

Achter de schermen: LeineRoebana Didactic and Creative research
I. Samen met Michael Jahoda brengt LeineRoebana de kennis en kunde in kaart van haar bewegingsvocabulaire. Dat het er op een bijzondere manier natuurlijk en organisch uitziet terwijl het voor dansers een grote technische en mentale uitdaging betekent, heeft alles te maken met de ideeën die ten grondslag liggen aan het bewegingsidioom. Waarom danst LeineRoebana op de wijze waarop ze danst? Waarom is danstechnisch kunnen verbonden met een morele imperatief? Waarom worden rechte lijnen bij LeineRoebana altijd krom? Waarom is symmetrie bewust onvolmaakt? Wat is LeineRoebana’s afwijkende ideaalbeeld van een dansend lichaam en hoe kom je daar? Een eerste toetssteen vindt plaats in januari wanneer Michael en Andrea werken met studenten van de MTD.

II. Het idee om dans, muziek en andere disciplines te laten samensmelten tot één geïntegreerde podiumkunst is sinds Wagner’s idee voor een Gesamtkunstwerk een vertrouwd fenomeen. Integratie van disciplines is ook in andere culturen een bekend fenomeen, zoals in de Indonesische ‘podiumkunst’. Het is ook de grondslag voor onze samenwerking met de Indonesische componist Iwan Gunawan met wie we een unieke manier van ‘compograferen’ hebben ontwikkeld. Om te onderzoeken of dit gezamenlijke creëren meer kan zijn dan de creatieve affiniteit tussen LeineRoebana en Gunawan en kan uitgroeien tot een niet door tekstdramaturgie gedreven, cross disciplinaire werkwijze en wellicht tot een nieuwe vorm van podiumkunst, gaat LeineRoebana de opgedane ervaring en ideeën toetsen in de dialoog met collega theatermakers en collectieven, -componisten, -choreografen,  waarvan we u op de hoogte zullen houden in nieuwsbrieven en waarvan u deelgenoot kunt zijn tijdens studio avonden.
De eerste gelegenheid doet zich al direct voor vanaf de eerste week in het nieuwe jaar. Dan begint LeineRoebana een serie lezingen en een workshopweek voor conservatorium studenten van de nieuwe opleiding AMPA (Academy of Music and Performing Arts) van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. om hen te laten ervaren wat hun lichaam, ruimte en de plaats van het publiek betekenen voor hun noten.

III. In de eigen studio gaan we aan de slag met het idee van Dansende zangers. Zij zijn bij uitstek de uitvoerende belichaming van het idee van een integrale benadering van dans en muziek. In de traditie van de opera en het Muziektheater vechten de ‘absolute muziek’ en ‘de tekst, het narratief’ om voorrang. Muziek volgt zijn eigen logica, met alle muzikale ontwikkelingen en herhalingen, net als de lineariteit van het verhaal of de natuurlijkheid van de gesproken tekst haar eigen eisen stelt. LeineRoebana werkt aan een oplossing die beide gelijktijdig, los van elkaar, maar in één persoon ten tonele brengt. We zijn op zoek naar zingende dansers of dansende zangers die met ons mee willen denken hoe een en ander zich zou kunnen ontwikkelen.

Foto: Michiel Wouda

Studioavonden
Bovengenoemde onderzoeks-  en andere onderwerpen; gastdansers, choreografen en musici; previews van voorstellingen, met gastsprekers en gespreksonderwerpen die variëren van de theater ideeën van Richard Foreman tot de noodzaak voor een platform voor hedendaagse culturele uitwisseling met Indonesië bevolken de studioavonden van LeineRoebana.

Gasten in de studio: Residenties
Gedeelde armoede is halve armoede. Amsterdam kent een regeling waarbij dans- en theatermakers geld kunnen aanvragen voor studiohuur. De middelen waren echter al binnen een dag uitgeput. Om de nood te lenigen nodigt LeineRoebana makers uit voor residenties in haar studio met als enige voorwaarde om iets te vertellen of te tonen van het artistieke proces. Wanneer deze makers ervoor kiezen om een publieke presentatie te geven, hoort u dat van ons.

Sweet Demon
LeineRoebana maakt weer een nieuwe voorstelling! Naast de bekende gezichten Uri Eugenio en Mark Christoph Klee vult een aantal nieuwe dansers het tableau aan voor de voorstelling: Michael Sastrowitomo, Rob Polman Alessio Reedijk en Andrea Pisano.
Als muziek zo onderdeel is geworden van jezelf, kan je prima een voorstelling maken zonder muziek. Of niet? LeineRoebana gaat in ieder geval zonder muziek aan de slag met een cast van uitsluitend mannelijke dansers die letterlijk en figuurlijk uitputtend gestalte geven aan de dans van LeineRoebana.
Sweet Demon is de bezwering en liefdevolle omarming van de demonen die LeineRoebana begeleiden en achtervolgen op hun weg als dansmaker: Richard Foreman (publiek sense laten maken uit non-sense), Trisha Brown (alles wordt dans), Pina Bausch (waarachtigheid als ultieme toetssteen), Gesualdo (manierisme als synthese van vorm en waarachtigheid), Dr. Frankenstein (zelf een utopisch lichaam creëren), en de vreemdeling in onszelf (culturele identiteit als creatief proces).
Volg het repetitieproces en work in progress presentatie via onze sociale media, nieuwsbrieven en LeineRoebana studioavonden in het voorjaar van 2018. Sweet Demon gaat in première op 13 oktober 2018 in het Chassé Theater in Breda.

Tournee LIGHT:
Nog niet helemaal zeker, maar zeer waarschijnlijk zal er in het najaar van 2018 een tournee plaatsvinden van LIGHT in Indonesië. En zou het niet mooi zijn wanneer u met ons mee kunt reizen, onder leiding van Indonesië kenner, architectuur- en cultuurhistoricus en bestuurslid van LeineRoebana: dr. Pauline K.M. van Roosmalen. U bent de eerste die hierover meer hoort.

LeineRoebana & friends-Stadhuisproject Breda
In het prachtige oude Stadhuis van Breda staat een locatieproject gepland van LeineRoebana en gasten. Vanwege de op handen zijnde verbouwing is de datum nog niet vastgelegd, maar we laten het u direct weten wanneer er meer bekend is.

Wij hopen u in 2018 weer te mogen verwelkomen bij onze activiteiten.
Andrea Leine en Harijono Roebana

Foto: Auke Zeldenrust

Get Close to LeineRoebana
LeineRoebana heeft een bijzondere groep vrienden. Ook meer betrokken raken bij het gezelschap? Word lid van Get close to en ontmoet dansers, musici en choreografen en kom langs in onze studio. Je wordt al lid vanaf 50 euro per jaar.
Lid worden? Download hier het inschrijfformulier en stuur het op (postzegel niet nodig).

Geen vriend worden, maar wel een eenmalige donatie doen?
Het is mogelijk LeineRoebana te steunen door middel van een (eenmalige) donatie. Uw gift, groot of klein, is van harte welkom.

IBAN NL57 INGB 00057 27620
T.n.v. Stichting Date Dans en Theater
O.v.v. Donatie

Graag attenderen wij u erop dat LeineRoebana een ANBI status heeft. Dat betekent dat uw gift aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.