SWEET DEMON

Sweet Demon is een voorstelling waarin de onstuimige, bokkige dans van vijf energieke mannelijke dansers de hoofdrol speelt.

Naast Uri Eugenio, één van de gezichtsbepalende dansers van LeineRoebana, vult een nieuwe generatie dansers het toneel: Michael Sastrowitomo, Rob Polmann, Andrea Pisano en Timon de Ridder. In Sweet Demon geven zij met overgave gestalte aan een voorstelling waarin uitersten elkaar raken en ineenvloeien – vol tegenstellingen en dubbelzinnigheden, uitputting en verstilling, vrolijkheid en somberheid, verstand en passie.

“Het feit dat we nu met alleen mannen werken, legt het vergrootglas op dat fluïde gender-begrip waarmee we al die jaren hebben gewerkt. Denk maar aan de voorstelling s/he van bijna twintig jaar geleden, waarin twee mannen en één vrouw naast elkaar stonden zonder dat het daarover ging. We hebben nooit conventionele duetten gehad waarin het ging om het spel van aantrekken en afstoten tussen onderscheiden seksen. Doordat je in deze voorstelling het contrast tussen mannen en vrouwen niet meer hebt, kun je alle gradaties van mannelijk- en vrouwelijkheid in deze vijf dansers des te beter zien.” Andrea Leine

In Sweet Demon herontdekt LeineRoebana haar grootste inspiratiebron: het lichaam dat ook zonder muziek vol muzikaliteit zit. Sweet Demon is een voorstelling die meesleept en verleidt en die de toeschouwer tegelijk op het verkeerde been zet: waartoe de waarachtigheid van het dansende lichaam in een georganiseerde ruimte van mogelijkheden al niet in staat is!

Harijono Roebana: “Grote inspiratiebron voor deze voorstelling is het werk van de Amerikaanse regisseur Richard Foreman. Van hem heb ik in de jaren zeventig geweldig fascinerende voorstellingen in Mickery gezien. Hij stelt onder andere dat het vertellen van een doorlopend verhaal juist áfleidt, omdat iedereen dan alleen maar bezig is met de ontknoping van het plot en niet meer echt kijkt. Dat is ook waarom wij in onze creaties een reeks fragmenten aanbieden waartussen geen kant-en-klaar logisch verband zit. We willen de toeschouwer verleiden maar ook aan het werk zetten. Onze dans daagt het publiek uit om zelf creatief te zijn.”

SPEELDATA

De speeldata van Sweet Demon vindt u hier.

CREDITS

Concept

Andrea Leine en Harijono Roebana

Choreografie/Regie

Andrea Leine en Harijono Roebana

Dans/Spel

Uri Eugenio, Michael Sastrowitomo, Rob Polmann, Andrea Pisano en Timon de Ridder

“In het optimistische, diverse Sweet Demon spelen vijf dansers met de rekbaarheid van het concept muziek. Vol branie maken ze hun lijven tot beweeglijke speakers.”

“Je moet sterk, maar ook zacht kunnen zijn, zowel sierlijk bewegen als explosief kunnen knallen”

Dagblad Trouw belicht aan de vooravond van het nieuwe culturele seizoen de man en het mannenlichaam en interviewde hiervoor choreografen Andrea Leine en Harijono Roebana over hun nieuwste voorstelling Sweet Demon. Het gehele interview, geïllustreerd met prachtige foto’s van Martijn Gijsbertsen, is hier te lezen.

In het december nummer verscheen een mooie recensie in Dance Europe, geschreven door Ali Mahbouba, van de voorstelling Sweet Demon op 8 november in Theater Rotterdam. Klik hier om de recensie te lezen.