Verslag van uitgeoefende activiteiten (uit kunstenplan 2017-2020)

Artistiek

Het artistieke streven om nieuwe creaties vergezeld te doen gaan van live en/of nieuwe muziek, hield stand. De eerste twee projecten waren met solisten: Next met Matthias Kadar, Smell of Bliss met Liza Ferschtman en composities van Iwan Gunawan. In één project, Seele, stond het samplen van muziek centraal.

Er volgden nog drie projecten met live muziek: Snow in June met muziek van Tan Dun met Tatiana Koleva en slagwerkensemble, Seele/Herz met The Stolz Quartet en muziek van Kate Moore (februari 2016) en de nieuwe internationale coproductie LIGHT (mei 2016) waarmee LeineRoebana haar 25 jarig jubileum viert. In 2016 zal de documentaire Voor de Dans/Dedicated to Dance die Peter Delpeut maakte over de groep te zien zijn tijdens CineDans in EYE Amsterdam.

Het produceren van dans/muziek voorstellingen is niet alleen artistiek een uitdaging, maar ook organisatorisch, productioneel en vooral financieel. Financiële risico’s stemt LeineRoebana af op reserves en die zijn vrijwel nihil. Dat noopt haar projecten met ijzeren efficiëntie ten uitvoer te brengen. Het gekorte budget waarmee gewerkt moest worden is met man en macht aangevuld; van particuliere bijdragen van vrienden,

veilingen sponsordiners en benefietvoorstellingen tot bijdragen van bedrijven en particuliere- en regionale fondsen. Geld werd een middel om het publiek bewust te maken van de kosten van een project en om je als publiek door donaties verbonden te tonen met het gezelschap van je keuze. Los van de beleidsmatige en artistieke voor- en nadelen betekende deze beleidswending een enorme hoeveelheid productioneel en administratief werk waar kleine organisaties, die ook nog eens tot op het bot waren af bezuinigd, niet op berekend waren. Toch werd door alle medewerkers van LeineRoebana met veel plezier aan de benefietactiviteiten meegeholpen.

Toch volgde LeineRoebana haar artistieke nieuwsgierigheid die in 2009 gewekt werd na een eerste verkenning van Indonesië en resulteerde in het meerjarig internationaal samenwerkingsproject GhostTrack. Sinds de première in 2011 komt de hechte groep elk jaar bijeen om te spelen in Nederland, Europa en daarbuiten,

ondanks de productionele complexiteit en hoge kosten voor reis en verblijf van de 10 Indonesische collega’s. Dankzij de uitkoopsommen van buitenlandse theaters en festivals, de steun van vrienden en sponsoren wordt het benodigde budget bijeengebracht. De behoefte ontstond om na vijf jaar een nieuw project samen te realiseren; LIGHT. Het internationale succes van GhostTrack, zowel in Indonesië als in Europa, en het feit dat het Chassé Theater uit haar Chassé Fonds een startbedrag aanbood voor een jubileum productie, gaf ons het zetje in de rug om LIGHT financieel en productioneel (en natuurlijk artistiek) op poten te zetten. Nederlandse tournee van LIGHT is vanaf november 2016 en een Azië tournee in 2016 is in voorbereiding. De meest recente voorstellingen van GhostTrack vonden plaats in Singapore en Darmstadt en in Juni op Cyprus. Ook ontvangt LeineRoebana uitnodigingen in het kader van het Nederlands voorzitterschap van de EU zoals in Ankara of Wroclaw, culturele hoofdstad van Europa, om daar te spelen. 

Voorstellingen op locatie

LeineRoebana speelde ook buiten het theater met aan de omstandigheden aangepaste projecten. Zoals deNacht van de Filosofie, Trouwgebouw, Paradiso, op pleinen, markten, natuurreservaten, een oude gevangenis en buitenplaatsen, tijdens conferenties en muziekevenementen. Eén format, The Night of the Unexpected, bedacht door de programmeur van het Nieuwe Muziekgebouw, Roland Spekle, wil Leineroebana met de bedenker en partners nieuw leven inblazen. Het creëren van kort of lang werk binnen een context waar LeineRoebana te gast is, is een nieuwe, alternatieve, soms ook lucratieve, manier om het werk met een publiek te delen. LeineRoebana wil dit de komende jaren verder ontwikkelen, alsmede als gastheer van dit soort contexten voor anderen optreden.

 Educatie, onderzoek, talentontwikkeling

Het doorgeven van kennis, ideeën, vaardigheden en verworvenheden beschouwt LeineRoebana als een belangrijke taak; het vereist geduld en toewijding om topdansers te vormen. LeineRoebana begeleid jonge dansers langdurig en is, samen met docent en ex-danser Michael Jahoda, begonnen aan de ontwikkeling van een didactiek van onze dansbenadering waarin fysiek bewustzijn, coördinatie en muzikaliteit centraal staan. Daarnaast coachte LeineRoebana jonge choreografen en componisten die zich willen bekwamen in samenwerking tussen dans en muziek en onderzocht deze relatie zelf met collega’s.

Omdat de vraag naar stageplekken dermate groot was, heeft LeineRoebana gedurende de zomermaanden van 2013 intensief gewerkt met een groep jonge dansers van de diverse kunstvakopleidingen aan Sybille en Bijna Stil, waarmee voorstellingen gegeven werden in Amsterdam, Nederland en Moskou. Op de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunst gaf de groep workshops en maakte (nieuwe) projecten, speciaal voor de studenten. Naast het aanbieden van stageplaatsen aan studenten op het gebied van dans, muziekcompositie en theatertechniek, gaf LeineRoebana workshops aan amateurs, dansstudenten en coachte het jong talent en begeleide ze choreografisch talent zoals Alida Dors van Backbone.

Tim Persent kreeg de mogelijkheid in Macedonië een choreografie te maken voor studenten, die op het IT’s festival getoond werd. Ook stimuleerden de choreografen Heather Ware in 2013 en 2014 eigen choreografieën te maken o.m. getoond op het Delft Chamber Music Festival en in Canada, Zweden en Italië. Dankzij een toekenning van de Nieuwe Makers Regeling van het FPK intensiveert Heather haar ontwikkeling tot choreograaf, met de coaching en praktische hulp en zakelijke ondersteuning van LeineRoebana. Samen met Iwan Gunawan entameerde LeineRoebana het onderzoek naar een Digitale gamelan. Dit resulteerde in 2016 in een onderzoeks- en ontwikkelingsopdracht aan twee afgestudeerde mediatechnologen/componisten. De twee ontvangen artistieke- en technische feedback zakelijke coaching en een financiele bijdrage die LeineRoebana kan geven dankzij de toekenning van De Incidentele Nieuwe Makers regeling. Ook andere choreografen en componisten worden door LeineRoebana met behulp van deze regeling ondersteund en begeleid.

Dans en Maatschappij

LeineRoebana maakte al vaker projecten met oudere dansers; in Nederland en Indonesië. Een bijzonder project ontstond in samenwerking met de NDD: For All We Know; een choreografie voor vrouwen tussen de 60 en 80. Er waren LeineRoebana-Studioavonden waar het accent lag op inhoudelijk discours en studioavonden in het teken van de ontmoeting, van steun voor de dansgroep met benefiet activiteiten.

Omgekeerd verleende LeineRoebana haar medewerking aan de benefieten van anderen, zoals de FemaleCancer Foundation, Prins Beatrix Spierfonds, Droomboek voor Koning Willem-Alexander, Rode Kruis of de Indonesia Youth Society. Ook traden we op bij commerciële presentaties van Buddha to Buddha en Garuda Airlines, zonder de artistieke integriteit geweld aan te doen. LeineRoebana wist Garuda te verleiden om vaste sponsor te worden. De interesse en steun van de Indonesische cultureel attachee reflecteert het belang dat ook in Indonesië wordt gehecht aan het soort samenwerkingen als tot stand kwamen in GhostTrack.

LeineRoebana greep de kans aan om leerlingen van het Huygenscollege in aanraking te brengen met hedendaagsemuziek- en dansvoorstellingen. Voor groepen studenten hield LeineRoebana presentaties en gaf workshops waarin de studenten zelf aan de slag met dans en muziek moesten. Een brug werd gecreëerd door de aanwezigheid van de (Islamitische) Indonesiërs. Tijdens tournees organiseerde LeineRoebana veel lezingen, nagesprekken en workshops; bij gelegenheid ook diners, met behulp van topkok Agus Hermawan, die de diners sponsorde. Van stijgende waarde zijn voorafgaand aan elke voorstelling de warming-ups voor publiek, waarin op een speelse manier met gesprekken, voorbeelden en informatie het publiek, samen met de dansers en musici op temperatuur worden gebracht voor de voorstelling.