Regio

Zichtbaar in heel Nederland
LeineRoebana bespeelt de grote en kleine zalen in heel Nederland. In de verschillende steden en regio’s zoekt LeineRoebana altijd het contact met het publiek. Dit doet zij door middel van bijvoorbeeld het publieksonthaal, workshops en lezingen voorafgaand aan de voorstelling, projecten met amateurscholen of kunstopleidingen, of guerrillavoorstellingen in de stad.

Een bijzondere uitgangspositie
De bijzondere dubbele thuishaven van LeineRoebana (de steden Amsterdam en Breda) versterkt het regionale karakter van het gezelschap. Vanuit Chassé Theater Breda, bereikt LeineRoebana bijvoorbeeld de gehele provincie Noord-Brabant. Zij legt door workshops en openbare repetities contact met een nieuw Bredaas publiek, houdt lezingen voor, en gaat aan de slag met, de studenten van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg, bespeelt de grote zalen in de regio, maar is ook in het lokale circuit actief.  Vanuit Amsterdam heeft LeineRoebana, naast de Amsterdamse partners, een goede band met bijvoorbeeld Cultuurcentrum Griffioen in Amstelveen. Maar ook in de overige regio’s is LeineRoebana actief. Zo werkt ze samen met het Friese Oranjewoud Festival en Ateliers Majeur in Heerenveen.


Heather Ware tijdens En Plein Public (2015)Tim Persent in SEELE tijdens de opening van de Cultuurkoepel Heilo (2014)

Foto: Peter Bijkerk