PERSBERICHT

Amsterdam, 16 september 2016

LeineRoebana vecht voor voortbestaan gezelschap

Amsterdams dansgezelschap LeineRoebana heeft een mooi seizoen achter de rug met als klap op de vuurpijl de succesvolle ontvangst van LIGHT, de voorstelling die zij maakte ter ere van haar 25 jarig bestaan en het 20 jarig bestaan van het Chassé Theater Breda. Helaas kwam er abrupt een einde aan de feestvreugde met het bericht dat het Fonds Podiumkunsten besloot het gezelschap niet langer te ondersteunen. Het gezelschap vecht nu voor haar voortbestaan.

Donderslag bij heldere hemel
Net na de juichende ontvangst van haar nieuwe voorstelling LIGHT, door de VSCD-jury genomineerd voor de “Zwaan meest indrukwekkende dansproductie 2016”, kreeg dansgezelschap LeineRoebana als een donderslag bij heldere hemel het slechte nieuws van het Fonds Podiumkunsten: de subsidie wordt gestopt. Terwijl andere overheden, fondsen en commissies – ook binnen het Fonds Podiumkunsten zelf – LeineRoebana met veel enthousiasme steunen, dreigt nu de opheffing van het jubilerende dansgezelschap.

Een onverwacht advies
Andrea Leine en Harijono Roebana: “Het negatieve advies kwam voor ons volslagen onverwacht; we hebben bij de tussentijdse toetsingen geen enkel negatief geluid of waarschuwing vernomen dat we in de ogen van de commissie verkeerd bezig waren. We werken geïnspireerd met fantastische collega’s uit binnen- en buitenland, hebben veel succes met de voorstellingen, er staan opwindende dingen op stapel. Nu dreigen we als gezelschap te moeten stoppen; pure kapitaalvernietiging. Nadat we het hoofd geboden hadden aan de grote bezuinigingen van de afgelopen jaren leken we een stralende toekomst tegemoet te gaan, zoals velen ons voorspelden na de première van onze laatste voorstelling LIGHT.”

Bezwaar
Ondanks een duidelijke toekomstvisie, waarin muziek en Azië centraal staan, kwalitatief hoogwaardige partners, een gedegen beleidsplan, een gezonde mix van publieke en private financiering en zeer gewaardeerde voorstellingen, ziet de commissie Dans, die het Fonds Podiumkunsten adviseert over de subsidieverstrekking, geen toekomst voor LeineRoebana. LeineRoebana heeft inmiddels bezwaar tegen het negatieve subsidiebesluit aangetekend. Het besluit blijkt gebaseerd op verkeerde cijfers over bezoekersaantallen, het aantal voorstellingen en de eigen inkomsten en bevat niet onderbouwde aannames. De feiten die de zienswijze van de commissie weerspreken zijn buiten beschouwing gelaten, waardoor een onherkenbaar beeld van het gezelschap ontstaat. Het besluit is daardoor in strijd met diverse beginselen van behoorlijk bestuur en kan niet in stand blijven.

Steun uit verschillende hoeken
Andrea Leine en Harijono Roebana: “We hebben in de afgelopen periode enorm veel steun ontvangen van collega’s, theaters, ons publiek. Ook de welwillende houding tot samenwerking tussen de gemeente Breda, de provincie Brabant en de gemeente Amsterdam, dat ons al een positief advies heeft toebedeeld, strekt tot steun. Het sterkt ons in onze vastberadenheid de toekomst positief tegemoet te treden.”
Ook de muziekwereld en de Indonesische gemeenschap maakten een statement en betuigden hun bijval in steunbrieven gericht aan het Fonds Podiumkunsten en minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker.

Een blik op de toekomst LeineRoebana verwacht dat haar bezwaren zullen worden gehonoreerd en het Fonds Podiumkunsten een nieuw, positief besluit zal nemen. Dit zal mogelijk wel enige tijd vergen. LeineRoebana gaat het nieuwe seizoen daarom in zonder dat zij weet waar zij qua subsidiëring aan toe is. Ook doet zich nog een ander probleem voor. Voor een aantal groepen die buiten de boot vallen bij het Fonds Podiumkunsten overweegt het ministerie extra geld vrij te maken. Voor LeineRoebana komt dit mogelijk te laat, nu zij eerst de uitslag van de bezwaarprocedure moet afwachten. LeineRoebana zal er echter alles aan doen om als nationaal en internationaal toonaangevend gezelschap haar ambitieuze plannen te kunnen blijven realiseren.

“LeineRoebana neemt een unieke positie in de dans- én muziekwereld in, doordat zij in hun producties keer op keer werkelijke samenwerking teweeg brengen tussen de dansers en de musici op het podium.” – Liza Ferschtman, violiste, artistiek directeur Delft Chamber Festival

“It would be a great loss for the cultural exchange between Indonesia and the Netherlands if LeineRoebana is not able to proceed her activities as a dance company. We therefore strongly encourage the support of LeineRoebana.” Bambang Hari Wibisono, Education and Cultural Attache

De brieven aan het Fonds Podiumkunsten vanuit de muziekwereld en Indonesische gemeenschap zijn hier te lezen: https://www.leineroebana.com/brief/