Subsidiënten en fondsen

LeineRoebana ontvangt meerjarige subsidie van:


Fonds Podiumkunsten
Ga naar de website

Amsterdamse Fonds voor de Kunst
Ga naar de website

Gemeente Breda
Ga naar de website

Provincie Noord-Brabant
Ga naar de websiteLeineRoebana ontving project subsidie van onder andere:


Fonds Podiumkunsten
Ga naar de website

Gravin van Bylandt Stichting
Ga naar de website

Stichting Niemeijer Fonds
Ga naar de website

Chassé Cultuurfonds
Ga naar de website

Prins Bernhard Cultuurfonds
Ga naar de website

BNG Cultuurfonds
Ga naar de website

Stichting Erasmushuis
Ga naar de website

Rumah Budaya
Ga naar de website


NORMA Fonds
Ga naar de website

Stichting Madelonia
Ga naar de website

Eduard van Beinum Stichting
Ga naar de website