Doelstelling

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de integratie tussen dans, theater en muziek, het maken van producties waarin deze integratie centraal staat, en het bevorderen van de uitvoerende kunsten, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Bestuur en Raad van Toezicht

Het bestuur bestaat uit: Ivo Jenniskens, Andrea Leine en Harijono Roebana. De Raad van Toezicht uit Tania Barkhuis, Paul Josephus Jitta en Anna Seidl.

De bestuurders en leden van de Raad van Toezicht (RvT) hebben de navolgende nevenfuncties:
– Ivo J.D. Jenniskens: naast penningmeester binnen het Bestuur van LeineRoebana, partner bij Providence Capital N.V., directeur van Otemanu B.V. penningmeester Stichting Gastenverblijven Amsterdam UMC, locatie VUmc, penningmeester Pinoké en voorzitter VVE Keizersgracht 519.
– Andrea M. Leine: directeur, artistiek leider, choreograaf en onbezoldigd bestuurslid van de stichting.
– Harijono Roebana: directeur, artistiek leider, choreograaf en onbezoldigd bestuurslid van de stichting.
– Tania Barkhuis: naast voorzitter RvT LeineRoebana, voorzitter St. Boogaerdt/VanderSchoot, lid bestuur St. Cees Vis en lid van de werkgroep Kunst en Cultuur GroenLinks Amsterdam
– Paul A. Josephus Jitta: naast lid van de RvT LeineRoebana, advocaat en partner bij Buren N.V.
– Anna S. Seidl: naast lid van de RvT LeineRoebana, ex danseres Nationale Ballet, werkzaam aan de UVA Faculteit der Geesteswetenschappen, Capaciteitsgroep Duitse en Scandinavische talen & culturen

ANBI status

LeineRoebana heeft een ANBI status. Dat staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Een instelling is een ANBI als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. De ANBI status geeft toegang tot een groot aantal fiscale faciliteiten voor donateurs en voor onszelf als goede doelen instelling. Giften aan LeineRoebana zijn, afhankelijk van de persoonlijke situatie, fiscaal aftrekbaar.

De 3 codes

LeineRoebana is de publieke naam waaronder Stichting DATE, Dans en Theater opereert. LeineRoebana voldoet aan de principes en best-practice bepalingen van (i) Governance Code Cultuur voor de culturele sector, (ii) de Fair Practice Code en (iii) de Code Diversiteit en Inclusie.

Beloningsbeleid

– Algemeen: LeineRoebana honoreert volgens de CAO Theater en Dans en voor ZZP’ers hanteren we tarieven die voldoen aan de uitgangspunten van de Fair Practice Code. Alle salarissen zijn ruim onder de WNT-norm.
– Bestuur: Taken en plichten van directie, Bestuur en RvT zijn in de statuten vastgelegd. De leden van het Bestuur en de RvT verrichten hun bestuurs- respectievelijk toezichthoudende werkzaamheden op onbezoldigde basis.

Veilige werkvloer en vertrouwenspersoon

In overleg met onze werknemers hebben we een gedragscode en reglement opgesteld . Alle medewerkers zijn medeverantwoordelijk voor het creëren van een veilige werkomgeving . Het is belangrijk dat alle medewerkers zich veilig voelen, inclusief repetitoren, choreografen en leden van het bestuur en de RvT. Daarbij werkt LeineRoebana samen met Ingrid van Wezel van Adviespraktijk David & Van Wezel als externe vertrouwenspersoon. www.david-vanwezel.nl

Wij streven naast een veilige ook naar een creatieve werkomgeving die ruimte laat voor ieders creativiteit en groei als performer. Dat vraagt specifieke kwaliteiten van alle medewerkers: hoe ga ik om met kritiek en hoe geef ik die? Hoe laat ik ruimte voor de creativiteit van een ander en vraag ik die voor die van mezelf? Het reglement Veilige Werkomgeving is onderdeel van het contract van alle werknemers en ZZP’ers. Jaarlijks evalueren we dit reglement met het bestuur, de RvT en de medewerkers en stellen het waar nodig bij .

Duurzaamheid

Voor LeineRoebana is duurzaamheid een even belangrijk als vanzelfsprekend thema. De afgelopen 30 jaar hebben wij o.a. decorstukken en kostuums altijd hergebruikt of laten recyclen. We reizen zoveel mogelijk met de trein of in de company bus en proberen zo min mogelijk te vliegen . En als we vliegen werken we langer op dezelfde plek. We hechten waarde aan duurzame relaties met internationale partners en (inter)nationaal produceren . Wij geloven in een daadwerkelijke duurzame relatie met een andere cultuur, zoals onze duurzame samenwerking met Indonesië.