Nieuwe makers

LeineRoebana coacht talentvolle, nieuwe choreografen en componisten en geeft hen de ruimte om ervaring op te doen in een creatieve, professionele omgeving. Zo werd o.a samengewerkt met componist Gagi Petrovic (afgestudeerd aan de HKU), componist Diego Soifer en was LeineRoebana betrokken bij de begeleiding van choreografisch talent Alida Dors.