Huygens College Amsterdam

Al enige jaren komen onze overburen, de leerlingen van het Amsterdamse Huygens College, bij ons over de vloer. Ze bekijken een voorstelling of dansen zelf in een van de workshops. Ook komen ze langs voor een interview voor de schoolkrant, het filmen van een documentaire of het maken van een dansfilm met onze dansers.

De vriendschap tussen het Huygens College en LeineRoebana is op een natuurlijke wijze ontstaan, vanwege een gezamenlijke betrokkenheid bij de buurt en een connectie tussen het multiculturele karakter van de school en de het multiculturele aspect van veel van de voorstellingen van LeineRoebana. Voor LeineRoebana is het belangrijk om met twee benen in de maatschappij te staan en zichtbaar te zijn in de stad. Onze samenwerking met het Huygens College maakt hier een belangrijk deel van uit.

Het Huygens College is een vmbo school met de sector economie en Zorg & Welzijn voor de vmbo-T. De school telt ongeveer 500 leerlingen en is gesitueerd tegenover de dansstudio van LeineRoebana. In leerjaar 1 en 2 krijgen alle leerlingen binnen kunsteducatie naast beeldende vorming, muziek, drama ook dansles.

Het Huygens College maakte een item over LeineRoebana: