Contact

Algemeen

Postadres:
Postbus 59579
1040 LB Amsterdam

Bezoekadres:
WG Plein 131
1054 SC Amsterdam

E-mail:
dans@leineroebana.com

Telefoonnummer:
+31 (0)20 4893820

KvK: 41203289
BTW: NL006646359B01

Meer informatie

Directie
Andrea Leine
Harijono Roebana

Marketing en Communicatie
marketing@leineroebana.com

Verkoop Nederland
Bureau Berbee & Jansen
Inke Berbee en Bjorn Jansen
info@berbeejansen.nl

Pers

Voor persberichten, foto’s met hoge resolutie, interviews en overige informatie, mail naar: marketing@leineroebana.com of log in.

Theaters

Bekijk online seizoenbrochureteksten. Vraag via marketing@leineroebana.com het wachtwoord aan en log in.

Stichting Date, Dans en Theater

LeineRoebana valt onder Stichting Date, Dans en Theater.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de integratie tussen dans, theater en muziek, het maken van producties waarin deze integratie centraal staat, en het bevorderen van de uitvoerende kunsten, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Bestuur en Raad van Toezicht

Het bestuur bestaat uit: Ivo Jenniskens, Andrea Leine en Harijono Roebana. De Raad van Toezicht uit Tania Barkhuis, Paul Josephus Jitta en Anna Seidl.

De bestuurders en leden van de Raad van Toezicht (RvT) hebben de navolgende nevenfuncties:
– Ivo J.D. Jenniskens: naast penningmeester binnen het Bestuur van LeineRoebana, partner bij Providence Capital N.V., directeur van Otemanu B.V. penningmeester Stichting Gastenverblijven Amsterdam UMC, locatie VUmc, penningmeester Pinoké en voorzitter VVE Keizersgracht 519.
– Andrea M. Leine: directeur, artistiek leider, choreograaf en onbezoldigd bestuurslid van de stichting.
– Harijono Roebana: directeur, artistiek leider, choreograaf en onbezoldigd bestuurslid van de stichting.
– Tania Barkhuis: naast voorzitter RvT LeineRoebana, voorzitter St. Boogaerdt/VanderSchoot, lid bestuur St. Cees Vis en lid van de werkgroep Kunst en Cultuur GroenLinks Amsterdam
– Paul A. Josephus Jitta: naast lid van de RvT LeineRoebana, advocaat en partner bij Buren N.V.
– Anna S. Seidl: naast lid van de RvT LeineRoebana, ex danseres Nationale Ballet, werkzaam aan de UVA Faculteit der Geesteswetenschappen, Capaciteitsgroep Duitse en Scandinavische talen & culturen

ANBI status

LeineRoebana heeft een ANBI status. Dat staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Een instelling is een ANBI als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. De ANBI status geeft toegang tot een groot aantal fiscale faciliteiten voor donateurs en voor onszelf als goede doelen instelling. Giften aan LeineRoebana zijn, afhankelijk van de persoonlijke situatie, fiscaal aftrekbaar.

ANBI-verkorte-jaarrekening-2020

De 3 codes

LeineRoebana is de publieke naam waaronder Stichting DATE, Dans en Theater opereert. LeineRoebana voldoet aan de principes en best-practice bepalingen van (i) Governance Code Cultuur voor de culturele sector, (ii) de Fair Practice Code en (iii) de Code Diversiteit en Inclusie.

Beloningsbeleid

– Algemeen: LeineRoebana honoreert volgens de CAO Theater en Dans en voor ZZP’ers hanteren we tarieven die voldoen aan de uitgangspunten van de Fair Practice Code. Alle salarissen zijn ruim onder de WNT-norm.
– Bestuur: Taken en plichten van directie, Bestuur en RvT zijn in de statuten vastgelegd. De leden van het Bestuur en de RvT verrichten hun bestuurs- respectievelijk toezichthoudende werkzaamheden op
onbezoldigde basis.

Vertrouwenspersoon

In samenspraak met onze werknemers hebben we een gedragscode en reglement opgesteld. Alle medewerkers zijn medeverantwoordelijk voor het creëren van een veilige werkomgeving. In een kleine platte organisatie met wederzijdse afhankelijkheid is het belangrijk dat alle medewerkers zich veilig voelen, inclusief repetitoren, choreografen en leden van het bestuur en de RvT.  Daarbij werkt LeineRoebana samen met Ingrid van Wezel van Adviespraktijk David & Van Wezel als externe vertrouwenspersoon. Link naar website: www.david-vanwezel.nl

Studio (te huur)

De ruime en lichte studio van LeineRoebana bevindt zich in centrum van Amsterdam.

Verhuurtarieven, informatie en mogelijkheden op aanvraag.
Mail naar dans@leineroebana.com

Geluidsinstalatie, zwevende vloer, spiegel met gordijnen.
15 x 13 m
WG-plein 131