Beroep LeineRoebana tegen Fonds Podiumkunsten gegrond verklaard

Persbericht

Beroep LeineRoebana tegen Fonds Podiumkunsten gegrond verklaard
Amsterdam, 6 juni 2018

Het beroep dat dansgezelschap LeineRoebana tegen het Fonds Podiumkunsten heeft
aangespannen over het niet honoreren van haar aanvraag voor de meerjarige activiteitensubsidie
2017–2020 van het Fonds Podiumkunsten (FPK) is gegrond verklaard door de Rechtbank
Amsterdam.

Op 1 augustus 2016 bereikte LeineRoebana het onfortuinlijke bericht van het Fonds Podiumkunsten
dat de aanvraag van LeineRoebana voor een meerjarige activiteitensubsidie voor de periode 2017-
2020 niet zou worden gehonoreerd. Op 12 september 2016 diende LeineRoebana tegen dit besluit
een bezwaarschrift in. Op 14 november 2016 vond er een hoorzitting bij het FPK plaats. Op 16 januari
2017 is dit bezwaar door het Fonds Podiumkunsten ongegrond verklaard. Tegen dit besluit is
LeineRoebana in beroep gegaan.

Op 29 augustus 2017 vond voor een meervoudige kamer de rechtszaak plaats. Op 9 oktober 2017
heeft de rechtbank tussenvonnis gewezen. De rechtbank stelde in zijn tussenvonnis dat de
adviescommissie van het FPK was uitgegaan van verkeerde feitelijke gegevens. De rechtbank
constateerde op een aantal onderdelen zorgvuldigheids- en motiveringsgebreken in de
besluitvorming van het Fonds Podiumkunsten. De rechtbank stelde dat het bestreden besluit niet
zorgvuldig tot stand is gekomen.

De rechtbank bood het FPK de mogelijkheid deze gebreken te herstellen in een aangepaste
motivering. Het FPK diende onder meer aan te tonen dat de voorstelling GhostTrack, waarop het
artistieke advies gebaseerd was, in de periode 2013-2016 door haar was gezien. Het FPK heeft na het
tussenvonnis schriftelijk aangegeven dat de voorstelling GhostTrack niet is gezien in de periode 2013-
2016. De rechtbank: ”Doordat deze productie een substantiële rol heeft gespeeld bij het oordeel over
de artistieke kwaliteit, is de rechtbank van oordeel dat op dit punt een zorgvuldigheidsgebrek aan het
bestreden besluit kleeft. Verweerder had zich hiervan immers moeten vergewissen maar heeft dat
niet gedaan.”

Het FPK heeft in reactie op de tussenuitspraak een aanvullend advies ingediend. Het FPK heeft daarin
geconcludeerd dat de waardering van de artistieke kwaliteit en het ondernemerschap onveranderd
is. Een tweede beroepszitting heeft plaatsgevonden op 24 april 2018. Tijdens deze zitting noemde
het FPK GhostTrack, dat nationaal en internationaal jarenlang furore maakte maar in het advies werd
weggezet als een sleetse voorstelling, nu een zeer geslaagde productie.

De rechtbank heeft in zijn einduitspraak van 31 mei j.l. het beroep van LeineRoebana gegrond
verklaard en heeft het oorspronkelijke bestreden subsidiebesluit vernietigd. Het FPK is daarbij ook als
in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld. De rechtbank heeft echter de gevolgen
van het vernietigde besluit in stand gelaten. Hierdoor heeft LeineRoebana nog altijd geen recht op
een meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020.

Reactie Andrea Leine: “Wij voelen ons door de rechtbank gehoord en erkend, omdat onze eer zowel
op artistiek als op zakelijk vlak is hersteld. Deze uitspraak van de rechtbank voelt echter ook dubbel
omdat we t.a.v. de subsidie voor nu toch aan het kortste eind trekken. We hopen dat het FPK, gezien
de grote impact van dit soort besluiten op de sector, in de toekomst grotere zorgvuldigheid zal
betrachten bij haar besluitvorming. De zaak is hiermee echter nog niet ten einde, want er is nog hoger
beroep mogelijk. Wij beraden ons nu met onze raadsman of het zinvol is in hoger beroep te gaan.
Daarvoor hebben wij tot 13 juli a.s. de gelegenheid.

Over LeineRoebana
LeineRoebana, het gezelschap voor hedendaagse dans geleid door choreografen Andrea Leine en
Harijono Roebana, neemt al ruim 25 jaar een vooraanstaande plaats in binnen de Nederlandse dans
en brak op het Festival de la Nouvelle Danse in Montréal in 1994 ook door op het internationale
podium. Het choreografenduo ontwikkelde een uniek eigen dansidioom en stelt de wisselwerking
tussen dans en muziek, in samenwerking met musici en componisten, centraal. Een brede muzikale
smaak, energieke, meeslepende dans, onverwachte samenwerkingen – steeds vaker met andere
culturen – kenmerken hun avontuurlijke instelling.
Tot ver over de grens, van België en Duitsland tot aan de Verenigde Staten, Canada, Rusland,
Singapore en Indonesië, oogt de groep bewondering met voorstellingen zoals Snow in June met
muziek van Tan Dun, Smell of Bliss met violiste Liza Ferschtman, GhostTrack en LIGHT met de
Indonesische componist Iwan Gunawan en gamelanensemble Kyai Fatahillah en Sporen, met The
Spirit of Gambo.

 

Voor inlichtingen: Stéphanie den Blanken, zakelijk@leineroebana.com

Foto: Frits van den Assem