Beleidsplan

Hoofdlijnen actueel beleidsplan (uit kunstenplan 2017-2020)

LeineRoebana is dankbaar voor de positie die het in het Amsterdamse, Nederlandse en internationale circuit inneemt en wil die nu effectief inzetten om zowel haar eigen creatieve proces en artistieke werk verder te brengen en bekendheid te geven, als de podiumkunst in Amsterdam in haar volle breedte te versterken.

Naast samenwerkingsverbanden binnen de dans (Amsterdam Dansstad) richt de groep zich op samenwerkingsverbanden met muziek. De hieronder genoemde projecten vormen één integraal geheel van de artistieke ontwikkeling van het dansgezelschap en haar inspanningen om publiek te winnen, de sector als geheel te stimuleren, nieuw talent te coachen en de maatschappelijke context te betrekken in haar artistieke werk. We onderscheiden de volgende activiteiten, die vaak in combinatie worden gerealiseerd:

1. voorstellingen voor grote en kleine zaal;

2. flexibele en op maat gecreëerde projecten (locatie, eenmalig, contextprojecten);

3. activiteiten in het kader van het Platform voor Dans en Muziek;

4. talentontwikkeling en educatieprojecten;

5. publieksverdiepingsprogramma’s.

We verwelkomen een aantal nieuwe partners, waaronder Amsterdam Dansstad, Dansmakers Amsterdam,Asko|Schönberg Ensemble en het NedPho/NKO.

Bestuur

Karen Lagendijk (voorzitter)
Jildau Piena (secretaris)
Herman Lohman (penningmeester)
Ivo Jenniskens
Pauline van Roosmalen
Het bestuur opereert onbezoldigd